English  

Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen
  Legislativ:
 


Prin ordinul MAI nr.163 din 17 octombrie 2016 a fost īnfiintata Directia Generala Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale, care asigura coordonarea si monitorizarea activitatilor desfasurate de institutiile si autoritatile cu responsabili īn domeniu, īn vederea aderarii Romāniei la spatiul Schengen si participarii la mecanismul de evaluare Schengen.

Ordinul MAI nr 65 din 17 mai 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Schengen

Strategia Naţională de aderare la spaţiul Schengen
Strategia Nationala de Management Integrat a Frontierei de Stat a Romaniei
Planul de Actiune Schengen revizuit 2007 (Download arhiva)
Planul de Actiune Schengen 2008
Planul de Actiune Schengen revizuit 2009

HOTARARE nr. 1.540 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Strategiei nationale privind aderarea la spatiul Schengen pentru perioada 2008-2011

HOTARARE nr. 1.317 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 416/2007  privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si modificarea unor acte normative

HOTARARE nr. 882 din 5 iulie 2006 privind constituirea Comisiei nationale de autoevaluare Schengen

HOTARARE nr. 943 din 27 septembrie 2001 (*republicata*) privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen

H.G. nr. 966 din 15 septembrie 2010 privind drepturile de acces ale autoritatilor publice romane la Sistemul Informatic National de Semnalari

DECIZIA CONSILIULUI din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen
în Republica Bulgaria și în România

HG nr. 656 din iunie 2011 privind structura organizatorica si efectivele MAI - privind Departamentul Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale

 

 

 

 

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate