English  

Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen
  Aderarea României la Uniunea Europeana  
 

 

1 februarie 1993, Romania semneaza Acordul European care instituie o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si Statele Membre ale acestora, pe de alta parte.
1993- Copenhaga, statele membre au decis ca statele asociate din Europa Centrala si de Est pot deveni state membre al Uniunii Europene in momentul in care indeplinesc criteriile economice si politice necesare.
22 iunie 1995, depunerea de catre Romania, a cererii de aderare la Uniunea Europeana la cateva luni dupa intrarea in vigoare a Acordului European (1 februarie 1995).
decembrie 1999, decizia Consiliului European de la Helsinki de a deschide negocierile de aderare cu Romania
februarie 2000, lansarea oficiala a procesului de negociere a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Consiliile Europene de la Copenhaga (decembrie 2002), de la Salonic (iunie 2003), Bruxelles (decembrie 2003 si iunie 2004) reconfirma sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene pentru finalizarea negocierilor in 2004, semnarea Tratatului de Aderare cat mai curand posibil in 2005 si aderarea efectiva in ianuarie 2007.
decembrie 2004, incheierea negocierilor de aderare confirmandu-se totodata calendarul de aderare in cadrul Consiliului European de la Bruxelles.
3 aprilie 2005, Romania primeste avizul conform al Parlamentului European
25 aprilie 2005, la Luxemburg are loc semnarea Tratatului de Aderare
26 septembrie 2006, Raportul Comisiei Europene pozitiv, care a subliniat atat aspectele pozitive, cat si aspectele asupra carora trebuie sa ne concentram in urmatoarea perioada.
01 ianuarie 2007, Romania a aderat la Uniunea Europeana
 
 

     Dupa 01.01.2007, Romania a intrat intr-o noua etapa si anume pregatirea si adoptarea masurilor necesare eliminarii controalelor la frontierele interne in vederea aderarii la spatiul Schengen.

 


28 iunie 2007, România a transmis Declaratia de pregatire pe trei domenii: protectia datelor cu caracter personal, cooperare politieneasca si vize.
24-25 ianuarie 2008, în marja reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, România şi Bulgaria au semnat Declaraţia comună România-Bulgaria privind aderarea la spaţiul Schengen în cursul anului 2011.
02 iunie 2008, a fost transmisa a doua Declaratie de pregatire incluzând toate domeniile de evaluare
10 noiembrie 2008, România a transmis oficial Secretariatului General al Consiliului raspunsurile sale la chestionarul Schengen.
Pe parcursul anilor 2009 si 2010 au fost organizate vizite de evaluare Schengen pentru verificarea, în teren, a stadiului implementarii acquis-ului Schengen:
  • Cooperare politieneasca - 23-29 martie 2009
  • Protectia datelor personale - 29 aprilie - 1 mai 2009
  • Vize – 2 - 11 iunie 2009
  • Frontiere maritime - 3-7 septembrie 2009
  • Frontiere aeriene - 15-18 noiembrie 2009
  • Frontiere terestre – 26 martie – 01 aprilie 2010
  • Re-evaluare frontiere aeriene si terestre - 15-17 noiembrie 2010
  • Sistemul de Informatii Schengen/SIRENE – 06-10 decembrie 2010

Toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfasurate, au fost aprobate în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen al Consiliului Uniunii Europene, principala concluzie a celor 8 rapoarte de evaluare Schengen fiind ca România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveste implementarea acquis-ului Schengen si este pregatita sa adere la spatiul Schengen.
09 iunie 2011, în cadrul reuniunii Consiliul Justitie si Afaceri Interne au fost aprobate Concluziile Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregatire a României si Bulgariei pentru aplicarea integrala a prevederilor acquis-ului Schengen, care a reprezentat o recunoastere oficiala din partea tuturor statelor membre a îndeplinirii conditiilor pentru aderare.Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate