English  

ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANĂ
  Directia Schengen  
 

 

În vederea asigurarii unui caracter coerent si unitar al procesului de pregatire a aderarii României la spatiul Schengen, prin HG nr. 1317/2007 a fost înfiintat Departamentul Schengen, autoritate nationala în domeniu care coordoneaza si monitorizeaza îndeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru aplicarea integrala a prevederilor Acordului Schengen din 14.06.1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune si Conventiei de aplicare a acestuia, precum si a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta definit de catre documentele relevante ale Consiliului. Prin HG nr. 656/2011 a fost reorganizat in Departamentul Schengen, afaceri europene si relatii internationale. Prin HG nr. 156/2013, Departamentul a fost desfiintat si a fost creata Directia Schengen, aflata in coordonarea secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul si Guvernul.

Directia Schengen reprezinta structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit in continuare MAI, fara personalitate juridica, cu competente teritoriale generale privind coordonarea activitatilor unitatilor din aparatul central, a institutiilor si structurilor aflate in subordinea sau coordonarea MAI, in domeniul Schengen, potrivit prevederilor legale in vigoare.

 Directia Schengen coordoneaza si monitorizeaza indeplinirea tuturor conditiilor necesare aplicarii integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune si ale Conventiei de aplicare a acestuia, precum si a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene.

La nivel national, Directia Schengen coopereaza cu structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care au responsabilitati în domeniul adoptarii si aplicarii prevederilor acquis-ului Schengen, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu structuri similare ale institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale abilitate sa întreprinda activitati în domeniu, cu alte institutii din cadrul administratiei publice centrale, precum si cu organizatiile neguvernamentale si experti independenti din diverse sectoare de activitate.

La nivel international, Directia Schengen stabileste si mentine contactele necesare îndeplinirii atributiilor sale cu institutiile similare din institutiile omoloage ale statelor membre UE, cu institutii specializate UE, cu reprezentantele diplomatice din România sau din strainatate ale Statelor Membre UE, precum si cu atasatii de afaceri interne de pe teritoriul României sau din strainatate, pe domeniul de competenta.

Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Directia Schengen are competenta teritoriala generala. Directia Schengen coordoneaza, indruma si controleaza, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a institutiilor si autoritatilor centrale si teritoriale, aflate in subordonarea sau coordonarea MAI”.

Atribuţiile Direcţiei Schengen

 

HG nr. 1317/2007 pentru modificarea si completarea HG nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele MAI, precum si pentru modificarea unor acte normative.

 

   

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate