English  

 
 

 

  Domenii supuse vizitelor de evaluare: 

Eliminarea controalelor la frontierele interne si implicit aderarea la spatiul Schengen este precedata de un proces de evaluare pe parcursul caruia Romania va trebui sa primeasca si sa raspunda unui chestionar extins, la intrebari suplimentare din partea statelor membre si va fi supusa totodata unor vizite de evaluare in teren.

Pe parcursul anilor 2009 şi 2010 au fost organizate vizite de evaluare Schengen pentru verificarea, în teren, a stadiului implementării acquis-ului Schengen, în urmatoarele domenii: cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, frontiere maritime, aeriene si terestre si SIS/SIRENE.

Vizitele de evaluare au fost urmate de rapoarte de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfăşurate, care au fost aprobate în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles.

Principala concluzie a rapoartelor de evaluare Schengen este că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este pregătită să adere la spaţiul Schengen.

Fiecare raport de evaluare conţine recomandări, de ordin legislativ, procedural, de infrastructură, pe care România trebuie să le implementeze până la data aderării la spaţiul Schengen.

Datorită progreselor evidente în implementarea recomandărilor echipelor de evaluare, a fost adoptată Decizia Consiliului nr. 365/29.06.2010 de aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în România şi Bulgaria, care permite României să consulte şi să furnizeze date SIS


 
 

 
 
    Procesul de evaluare Schengen

 Categorii de prevederi ale acquis-ului Schengen
   
 Etapele procesului de evaluare
     Cooperare Romania - Bulgaria

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate