English  

 
 

 

 Etapele procesului de aderare 

Procesul de evaluare Schengen consta in verificarea ca toate conditiile necesare acquis-ului Schengen sa fie indeplinite. Acest lucru presupune ca statul candidat trebuie sa demonstreze capacitatea sa de a indeplini cerintele acquis-ului Schengen intr-o maniera uniforma, corecta, consistenta si eficienta.

Evaluarea Schengen este in responsabilitatea Grupului de Lucru Evaluare Schengen din cadrul Consiliului UE.

Etape:

Procesul de evaluare al României a fost finalizat, din punct de evaluare tehnic, prin adoptarea, în data de 28 ianuarie 2011, a ultimului raport în domeniul SIS/SIRENE.

Următorul pas al României in cadrul procesului de evaluare Schengen este adoptarea Deciziei de eliminare a controalelor la frontierele interne, act care va consfinţi aderarea noastră propriu-zisă la spaţiul Schengen.

Procedura de consultare a Parlamentului European pe marginea proiectului textului Deciziei a fost initiata īn data de 12 noiembrie 2010, iar votul final pe marginea aderarii Romāniei si Bulgariei la spatiul Schengen a avut loc īn data de 8 iunie 2011, acesta fiind unul pozitiv.Īn data de 9 iunie 2011, au fost adoptate Concluziile Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregatire a Romāniei si Bulgariei.

Dupa aceasta etapa, Consiliul Uniunii Europene, īn formatul Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), voteaza cu unanimitate (exclusiv statele membre UE care participa la Schengen) proiectul de Decizie. Urmeaza publicarea īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, intrarea īn vigoare a Deciziei si īn final aplicarea de catre Romānia a acesteia. 

 
 
    Procesul de evaluare Schengen
     Domenii supuse vizitelor de evaluare:

     Categorii de prevederi ale
   acquis-ului Schengen
 Controlul frontierei
 Vize
 Etapele procesului de evaluare
 Cooperare poliţienească
 Cooperare Romania - Bulgaria  implementarea Sistemul Informatic Schengen
 Protecţia datelor cu caracter personal
     

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate