English  

  Extinderea spaţiului Schengen


Spatiul Schengen reprezinta o zona de libertate de miscare unde controalele la frontierele interne ale statelor semnatare au fost eliminate si a fost creata o singura frontiera externa unde controalele se desfasoara conform unui set de reguli clare.

 1. cronologia aderarii la spatiul Schengen este urmatoarea:

  1985- Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania si Franta
  1990- Italia
  1991- Spania si Portugalia
  1992- Grecia
  1995- Austria
  1996- Danemarca, Suedia si Finlanda
  2001- Islanda si Norvegia


  Participarea Islandei si Regatului Norvegiei
  Alaturi de Suedia, Finlanda si Danemarca, Norvegia si Islanda iau parte in Uniunea Nordica a Pasapoartelor,in cadrul careia au fost eliminate controalele la frontierele interne. Islanda si Norvegia au semnat un Acord cu UE in mai 1999, in urma caruia cele doua state pot participa la elaborarea noilor instrumente legislative ale acquis-ului Schengen. Actele sunt adoptate doar de catre statele membre UE, dar se aplica si Islandei si Norvegiei. In practica aceasta asociere ia forma unui Comitet mixt in afara cadrului UE, format din reprezentanti ai Islandei, Norvegiei, Consiliului UE si Comisiei Europene.


 2. Decizia privind extinderea spatiului Schengen a fost luata la sfarsitul anului 2007 de Consiliul UE; astfel, la data de 21 decembrie 2007 au fost eliminate controalele la frontierele terestre si maritime pentru cele 9 state membre (exceptie face Cipru) care au aderat la UE in 2004 si la sfarsitul lunii martie 2008 au fost eliminate controalele pentru zborurile interne Schengen in aeroporturi.

Cehia
Estonia
Letonia

Lituania
Malta

Polonia

Slovacia
Slovenia

Ungaria
 
 


      Libertatea de miscare a persoanelor este asigurata pe teritoriul a 26 state membre ale spatiului Schengen, fara controale la frontierele interne - din Portugalia în Polonia si din Grecia în Finlanda

 
 1. Decizia privind extinderea spaţiului Schengen a fost luată în decembrie 2008 de către Consiliul UE; astfel, la data de 12 decembrie 2008 au fost eliminate controalele la frontierele terestre pentru Confederaţia Elveţiană. Controalele la frontierele aeriene au fost eliminate la sfârşitul lunii martie 2009.

 2. Decizia privind extinderea spaţiului Schengen a fost luată în decembrie 2011 de către Consiliul UE; astfel, la data de 19 decembrie 2011 au fost eliminate controalele la frontierele interne pentru Liechtenstein.

 • State care urmeaza sa adere la spatiul Schengen.
  Cipru urmeaza sa aplice prevederile acquis-ului Schengen Ón domeniul SIS II la o data ulterioara. Momentan, autoritatile cipriote nu au Ónaintat o data pentru conectarea la acest sistem informatic.
  Romania si Bulgaria. Acquis-ul Schengen a fost acceptat in totalitate odata cu pregatirile pentru aderarea la UE. Ambele state au depus Declaratia de Pregatire pentru evaluarea Schengen.
  Romania a îndeplinit în totalitate obligatiile asumate. Astfel, toate rapoartele de evaluare Schengen ale Romaniei au fost aprobate, succesiv, în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles. Bulgaria a fost re-evaluata in domeniul frontiere terestre la sfarsitul lunii martie 2011. Actul care va consfinti aderarea României la spatiul Schengen este Decizia Consiliului privind aplicarea integrala a dispozitiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria si în România.
  Croatia a prezentat Declaratia de pregatire pentru a Óncepe procesul de evaluare Schengen, Ón anul 2015.


 
 
   
    Set de măsuri compensatorii
 


In afara beneficiilor aduse, eliminarea controalelor la frontiere interne poate avea un impact negativ pentru securitatea interna a statelor membre....
Textul documentului  

    Procesul de evaluare Schengen
     Domenii supuse vizitelor de evaluare:
     Categorii de prevederi ale    acquis-ului Schengen  Frontiere maritime, aeriene, terestre
 Vize
 Etapele procesului de evaluare
 Cooperare poliţienească
Cooperare Romania - Bulgaria
 implementarea Sistemul Informatic Schengen
 Protecţia datelor cu caracter personal
     

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate