English  

  State Membre ale Acordului


În prezent, 26 state europene sunt membre cu drepturi depline în Acordul Schengen:

Belgia
Italia
Danemarca
Franţa
Portugalia
Suedia
Germania
Spania
Finlanda
Luxemburg
Grecia
Islanda
Olanda
Austria
Norvegia
Cehia
Estonia
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Elvetia
Liechtenstein    

VIITOARE STATE MEMBRE ALE ACORDULUI SCHENGEN

Bulgaria
Cipru
Romania

Nota:

4 state semnatare ale Acordului Schengen, care nu sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv:

1) Islanda  
2) Norvegia
3) Elvetia
4) Liechtenstein

2 state membre ale Uniunii Europene, au decis sa nu aplice in totalitate acquis-ul Schengen, dar colaboreaza cu statele membre Schengen in anumite domenii, respectiv:
1)  Irlanda
2)  Marea Britanie

La data de 1 iunie 2013 Croaţia a aderat la Uniunea Europeană şi a prezentat Declaraţia de pregătire în anul 2015, în vederea aderării la spaţiul Schengen.


 
 
   
    Set de măsuri compensatorii
 


In afara beneficiilor aduse, eliminarea controalelor la frontiere interne poate avea un impact negativ pentru securitatea interna a statelor membre....
Textul documentului  

    Procesul de evaluare Schengen
     Domenii supuse vizitelor de evaluare:
     Categorii de prevederi ale    acquis-ului Schengen  Frontiere maritime, aeriene, terestre
 Vize
 Etapele procesului de evaluare
 Cooperare poliţienească
Cooperare Romania - Bulgaria
 implementarea Sistemul Informatic Schengen
 Protecţia datelor cu caracter personal
     

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate